gezondheid

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Ik ben me er van bewust dat je vertrouwen stelt in mij. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring laat ik jou weten welke gegevens er verzameld worden en met welk doel. Zo begrijp je precies hoe ik werk.

Persoonsgegevens verwerken
La Solvo (Claudia Willemse) verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Bij klacht gerichte behandelingen verwerkt La Solvo gegevens die nodig zijn voor je behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens.

Gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zijn:

 • Medische gegevens;
 • Leef- en voedingsstijl;
 • Evaluatie en ontwikkelingen;
 • Onderzoeken en contact met andere behandelaars;

Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om je toestemming door middel van een toestemmingsformulier.
Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarvoor zijn deze gegevens nodig?
La Solvo verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om de factuur volgens de normen van de zorgverzekeringen op te kunnen maken.
 • De factuur na afloop van een consult te mailen aan de cliënt (indien gewenst);
 • Het emailadres wordt enkel gebruikt voor doeleinden die betrekking hebben op het behandeltraject en/of indien je toestemming hebt gegeven om nieuws van La Solvo via de mail te ontvangen;
 • Ik gebruik een telefoonnummer wanneer je onverhoopt niet naar een afspraak komt, ik de afspraak moet annuleren of volgens afspraak;
 • De medische gegevens heb ik nodig om een behandeltraject op te kunnen stellen en (relatieve) contra-indicaties te kunnen herkennen;
 • De leef- en voedingsstijl kunnen van invloed zijn op de aanwezige klachten, om een compleet beeld van een cliënt te krijgen vraag ik hier ook naar;
 • Om de juiste behandelingen aan te blijven bieden evalueer ik de voortgang van de therapie;
 • Pas na toestemming mag ik gegevens opvragen bij andere behandelaars. De uitkomst hiervan leg ik vast in het cliëntendossier.

Bewaartermijn van de gegevens
La Solvo zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De gegevens in het cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard conform de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst).

Delen met anderen
La Solvo deelt jouw gegevens niet met derden zonder jouw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van mij gegevens verwerken, sluit ik een verwerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. La Solvo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek
La Solvo gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.  Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar lasolvo.voetreflexplus@gmail.com. La Solvo zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging
La Solvo neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. La Solvo werkt met een digitale cliëntendossier met een beveiligd wachtwoord.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via lasolvo.voetreflexplus@gmail.com

Contactformulier website
Het contactformulier op mijn website is beveiligd. Uw naam, e-mail adres en telefoonnummer gebruik ik om contact met u op te nemen.

Contactgegevens
Wanneer je contact wilt opnemen met La Solvo, kun je mij als volgt bereiken:
Straatnaam en nummer:                                               Van de Spiegelstraat 128
Postcode en plaats:                                                         3135 SH VLAARDINGEN
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:       24352081
Telefoonnummer:                                                           06 – 21 95 16 84
Emailadres:                                                                     lasolvo.voetreflexplus@gmail.com

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s